Członek Zarządu Związku, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (od 2006 r.)