Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Pilchowice (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów