Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Będzin (od 2010 r.)