Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Częstochowy (od 2010 r.)