Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice (od 2018 r.)