Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (od 1990 r. do 1994 r. oraz od 2002 r. do 2024 r.), Zastępca Koordynatora Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów