Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (1990-1994 oraz od 2002), Zastępca Koordynatora Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów