Przewodniczący Związku (w latach 2015 – 2018), wieloletni członek Zarządu Związku (w okresie 2003 – lipiec 2020), w tym przez okres trzech kadencji (12 lat) Wiceprzewodniczący Związku