Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Kochanowice (od 2002 r.), Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów