Członek Zarządu Związku, Starosta Bieruńsko-Lędziński (od 2010 r.)