Członek Zarządu Związku, Burmistrz Strumienia (od 2006 r.)