NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

11 maja 2023 r., g. 09.30, Centrum Konferencyjne WTUŚ, Katowice

Temat posiedzenia: gospodarka odpadami w gminach i powiatach, w tym:

  • aktualne problemy związane z przypadkami porzucania lub gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;
  • uwagi i problemy związane z wydawaniem przez WIOŚ opinii dotyczących zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2023 ROKU:

13 kwietnia 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt: problemy występujące w postępowaniach administracyjnych (wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, problemy z bobrami). W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Zuzanna Buck, p. o. Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Natury 2000 i p. Dorota Twardzik, Specjalista.

9 marca 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: klasyfikowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Anna Sopel, Naczelnik Wydziału oraz p. Małgorzata Koczar i p. Magdalena Drąg-Śmigalska.

9 lutego 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: zasady funkcjonowania i podstawy prawne dla funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W posiedzeniu wziął udział p. dr Adam Hamerla z Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa.

12 stycznia 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: najnowsze zmiany przepisów dotyczących odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nowelizacja ustawy o odpadach).
Ponadto omawiane były zagadnienia dotyczące:

  • odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.

W posiedzeniu wziął udział p. Łukasz Rychlewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

 

Zestawienia tematów posiedzeń Komisji Ekologii w ostatnich latach:

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2022

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2021

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2020

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2019

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2018