NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

14 grudnia 2023 r., Katowice

Temat posiedzenia: w trakcie ustaleń

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2023 ROKU:

9 listopada 2023 r., Katowice
Tematyja posiedzenia: utrata statusu odpadów (ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W posiedzeniu wzięli udział

28-29 września 2023 r., szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii w Wiśle

Program: Program_szkolenie Komisji Ekologii_28-29.09.2023_do wysyłki

Relacja ze szkolenia

1 czerwca 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: Działania zaradcze w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych (IGO): omówienie możliwych sposobów prowadzenia działań zaradczych wobec najczęściej stwierdzanych IGO, możliwe źródła finansowania tych działań. W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Wydziału Ochrony Przyrody i Natury 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Zuzanna Buck, p. o. Naczelnika Wydziału i p. Dorota Twardzik, Specjalista.

11 maja 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: pola elektromagnetyczne, hałas – problemy związane z emisjami: zgłoszenia i decyzje administracyjne.

13 kwietnia 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt: problemy występujące w postępowaniach administracyjnych (wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, problemy z bobrami). W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Wydziału Ochrony Przyrody i Natury 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Zuzanna Buck, p. o. Naczelnika Wydziału i p. Dorota Twardzik, Specjalista.

9 marca 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: klasyfikowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Anna Sopel, Naczelnik Wydziału oraz p. Małgorzata Koczar i p. Magdalena Drąg-Śmigalska.

9 lutego 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: zasady funkcjonowania i podstawy prawne dla funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W posiedzeniu wziął udział p. dr Adam Hamerla z Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa.

12 stycznia 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: najnowsze zmiany przepisów dotyczących odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nowelizacja ustawy o odpadach).
Ponadto omawiane były zagadnienia dotyczące:

  • odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.

W posiedzeniu wziął udział p. Łukasz Rychlewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

 

Zestawienia tematów posiedzeń Komisji Ekologii w ostatnich latach:

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2022

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2021

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2020

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2019

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2018