Spotkanie konsultacyjne (online) dot. sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie to odbędzie się w formie wideokonferencji (online), w dn. 22 lutego 2024 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.00.

Celem spotkania będzie omówienie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Spotkanie poprowadzi p. Ksenia Ziaja, Główny Specjalista w Referacie ds. Planowania w zakresie środowiska Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Program spotkania_sprawozdania_gosp. odpadami_22.02.2024

Uprzejmie informuję, że zgłoszenie udziału w spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 20 lutego 2024 r. (wtorek) i podanie w nim adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do spotkania. Prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej gminy. Łącze odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (poprzez zainstalowanie aplikacji na komputerze lub z poziomu przeglądarki internetowej).

Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z w/w spotkaniem jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, st. specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Data wydarzenia: 2024-02-22

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content