Spotkanie Dyrektorów biura OPOS w ramach prezydencji Związku Gmin Pomorskich.

W dniu 13 stycznia stycznia odbyło się posiedzenie Dyrektorów biur 9 związków i stowarzyszeń, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie odbyło się w ramach prezydencji, Związku Gmin Pomorskich.  W trakcie posiedzenia omówiono tematy związane z:

  • rozszerzeniem składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) o 2 przedstawicieli OPOS.
  • spotkaniem w Ministerstwie Finansów dotyczącym propozycji zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego;
  • zaproszeniem na panel ekspertów w temacie Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i główne bariery dla ich efektywnego funkcjonowania w czasie zmian w systemie podatkowym

 

Osobą do kontaktu w sprawie OPOS w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Olga Bargiel-Bizoń, Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
e-mail: obargiel@silesia.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń OPOS znajdują się w zakładce „Posiedzenia OPOS”, więcej o działalności OPOS na OPOS – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content