Seminarium „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”

W dn. 18 marca br. (poniedziałek) w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 402, IV piętro) odbędzie się seminarium dedykowane Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, poświęcone tematowi „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00.

Podczas seminarium trzy wystąpienia zaprezentują eksperci z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners: p. Maciej Kiełbus, dr Paweł Grzybowski oraz p. Konrad Różowicz. Z kolei wystąpienie dotyczące stanu zaawansowania prac nad Planem gospodarki odpadami dla woj. śląskiego na lata 2023-2028 przedstawi p. Bogdan Pasko, Główny Specjalista w Referacie ds. planowania w zakresie środowiska Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego.

Udział w seminarium dla przedstawicieli gmin członkowskich Związku jest bezpłatny. W seminarium może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli danej gminy. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod tym linkiem, w terminie do dn. 14 marca br. (czwartek).

Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z w/w szkoleniem jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, st. specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Program_szkolenie_Komisja ds. GOK_18.03.2024

Data wydarzenia: 2024-03-18

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content