Ruszyła kolejna edycja konkursu WFOŚiGW „Zielone czeki”

Zielone Czeki 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Zielone czeki”. Nagrody te od 1994 roku przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom i podmiotom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2023. Wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznawane są w kategoriach:

  • Ekologiczna osobowość roku (dla osób fizycznych),
  • Gmina przyjazna dla czystego powietrza (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu),
  • Inwestycja proekologiczna roku (beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2023 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu –
    z wyłączeniem osób fizycznych),
  • Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej (organizacje pozarządowe [w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie] z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną).

Nagrodami w konkursie są Zielone czeki o wartości 10 tys. zł, statuetki i dyplomy honorowe, które zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali w II połowie czerwca br.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 31 maja. Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej Funduszu.

W imieniu WFOŚiGW w Katowicach zachęcamy do składania wniosków!

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content