Relacja ZMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

Wypracowaniem rozwiązań dotyczących energetyki, tak by miasta i gminy mogły zabezpieczyć swoich mieszkańców przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen zajmie się nowo powołana grupa robocza

 

Zgodnie z ustaleniem z premierem Mateuszem Morawieckim podczas II Kongresu Małych i Średnich Miast w Chełmie, na KWRiST omawiano kwestie związane z energetyką.

 

Transformacja energetyczna – stanowisko ZMP

Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko, w którym przypomniał historię tego zadania własnego gmin, jakim jest planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz. Gwałtowny wzrost cen mediów energetycznych w ostatnich trzech latach, spotęgowany przez kryzys energetyczny, wywołany wojną na Ukrainie spowodował, że miasta i gminy dostrzegły konieczność prowadzenia własnej, lokalnej, zintegrowanej polityki energetycznej.

Podniesienie stawki VAT na energię elektryczną od stycznia br. z 5 do 23%, wzrost opłat dystrybucyjnych za przesył energii elektrycznej o 45-50%, znacząco wyższe niż giełdowe ceny gazu dyktowane ciepłowniom i wreszcie zawyżona marża dystrybutora paliw – sprawiły, że miasta i gminy będą przyjmować lokalne strategie energetyczne, by zabezpieczyć swoich mieszkańców przed skutkami kryzysu, spotęgowanymi brakiem adekwatnych działań władz centralnych.

„Aby umożliwić samorządom skuteczne działanie na rzecz społeczności lokalnych, domagamy się – w imieniu miast członkowskich Związku – następujących działań ze strony władz centralnych:

I. W zakresie cen energii:

a) zapewnienie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla podmiotów wrażliwych, w tym samorządowych, na poziomie uwzględniającym spadki cen giełdowych oraz obniżenie wzrostu opłat dystrybucyjnych do poziomu inflacji;

b) zapewnienie maksymalnych cen gazu dla wszystkich podmiotów wrażliwych, w tym JST, na poziomie uwzględniającym spadki cen oferowanych innym podmiotom (np. dla biznesu);

c) przeznaczenie 100% dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na transformację energetyczną, z czego przynajmniej połowa powinna być przeznaczona na energetykę lokalną;

II. W zakresie działania regulatora państwowego:

a) zobowiązanie URE do przestrzegania zasad wskazanych w punkcie I a, zwłaszcza w zakresie nieuzasadnionego wzrostu opłat dystrybucyjnych;

b) zobowiązanie URE do stosowania upustów cenowych dla odbiorców zapewniających bilansowanie energii w skali miasta” – czytamy w stanowisku ZMP.

Dodatkowo miasta chcą również zmian legislacyjnych, które skutecznie umożliwią ich transformację energetyczną.

Niektóre postulaty spełnione

Marcin Ścigan, dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w resorcie klimatu i środowiska zapewnił, że w rozwiązywaniu problemów zawartych w stanowisku współpraca ze stroną samorządową jest kluczowa. Jego zdaniem część postulatów została już spełniona w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która 25 kwietnia br. została przyjęta przez Radę Ministrów. Wiele kwestii dotyczących rozwoju energetyki lokalnej zostało tam uregulowanych.

– Wprowadziliśmy w tym projekcie szerszą formułę funkcjonowania klastrów energii, w których JST mają być obligatoryjnym uczestnikiem. Zaproponowaliśmy wprowadzenie mechanizmów wsparcia, zarówno w kontekście opłat za energię, jak i opłat dystrybucyjnych. Dodatkowo rozszerzyliśmy zapisy o działalności społeczności energetycznej, wprowadziliśmy przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego, które będą zachęcały do budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wielolokalowych – poinformował Ścigan.

9 maja spotkanie grupy roboczej

Ponieważ na Komisji Wspólnej nie ma czasu na wypracowanie szczegółowych rozwiązań, burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, prezes Unii Miasteczek Polskich i współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej zapowiedział, że zajmie się tym specjalna grupa robocza ds. energetyki kraju. Będzie ona pracować w ramach Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST. Ma wypracować rozwiązania, które następnie przekaże zespołowi problemowemu KWRiST. Pierwsze spotkanie grupy roboczej zostało ustalone na 9 maja br.

Jednocześnie Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej zaprotestował przeciwko temu, że Rada Ministrów przyjęła   projekt ustawy o OZE, którego ostateczna wersja nie została przekazana do opiniowania stronie samorządowej.

hh

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content