Relacja ZMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

Z nowym składem po stronie rządowej wznowiła prace Komisja Wspólna 31.01 br. Współprzewodniczącym został Marcin Kierwiński, szef MSWiA, po stronie samorządowej przez kolejnych 8 miesięcy będzie współprzewodniczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Minister Kierwinski zapewnił, że jest do dyspozycji strony samorządowej wraz z odpowiedzialnym za sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wiceministrem Tomaszem Szymańskim, który będzie na co dzień bezpośrednio współpracować z samorządowcami.

– Wchodzimy w czwartą dekadę działania KWRiST w nowej sytuacji politycznej, z rządem, który chce dialogu z samorządami, dla którego samorząd jest szalenie istotny, bo wszystkie partie tworzące nową koalicję z samorządu wyrosły lub wyrastają. Deklarujemy, że będziemy słuchali Państwa głosów i postulatów, pewnie będziemy się też spierali, prowadzili burzliwe dyskusje, ale zawsze będzie to otwarty i konstruktywny dialog – powiedział minister Kierwiński rozpoczynając spotkanie.

Szef MSWiA wręczył też powołania nowym członkom Komisji Wspólnej ze strony rządowej, niektórzy będą pełnić jednocześnie funkcję współprzewodniczących zespołów problemowych. (Lista w załączniku)

Przywrócić samodzielność finansową i poprawić przepisy

Z kolei prezydent Żuk – który od stycznia pełni rolę współprzewodniczącego KWRiST z ramienia Unii Metropolii Polskich – przypomniał, że Komisja Wspólna to modelowe rozwiązanie i rzadki przykład realizacji zasad: współdziałania władz, dialogu społecznego i zasady pomocniczości. W ciągu wielu lat swojego funkcjonowania Komisja Wspólna spełniła pokładane w niej nadzieje, choć w ostatnim czasie było dużo konfliktów i brakowało zaufania między stroną rządową a samorządową.

– Czeka nas sporo pracy, by – z jednej strony przywrócić samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej – wyprostować te niekorzystne zmiany ustawowe, byśmy jako samorządy mogli intensywnie rozwijać nasze małe ojczyzny – powiedział prezydent Żuk i dodał, że trzeba szybko pomóc finansowo JST i przygotować tzw. ustawę czyszczącą, która przywróci możliwość skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych. Zadeklarował pełną współpracę w imieniu strony samorządowej, zaznaczył też, że w najbliższym czasie dużą rolę będą mieli do odegrania współprzewodniczący obu stron zespołów problemowych.

Dyskusje strategiczne, a nie tylko sprawy bieżące

O kwestiach, którymi KWRiST będzie musiała się zająć w najbliższym czasie powiedział Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej. Zaproponował, by współprzewodniczący zespołów merytorycznych rozważyli 2 spotkania zespołów w lutym. Na pierwszym warto by omówić istotne, strategiczne kwestie z danego obszaru, a na kolejnym dopiero – opiniować projekty.

Jednocześnie wymienił kwestie, które trzeba pilnie rozwiązać:

– sprzedaż węgla przez gminy – nadal zalega w gminach kilkadziesiąt tysięcy ton węgla;

– kwestie związane z realizacją programu „Polski Ład” – w KPRM rozwiązano komisję, która zajmowała się wnioskami, tymczasem trwają jeszcze 2 edycje programu i potrzebne są pewne modyfikacje;

– program „Rozświetlamy Polskę” – postulat wydłużenia jego realizacji, a także kwestie prawne związane z modernizacją przez gminy infrastruktury będącej własnością spółek Skarbu Państwa; dodatkowym problemem jest fakt, że rozstrzygnięcia opierały się nie tylko o przesłanki merytoryczne;

– wniosek, by w Radzie Cyfryzacji znalazło się miejsce przynajmniej dla jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego;

– wniosek, by włączyć w prace KWRiST Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Współprzewodniczący Komisji Krzysztof Żuk zaznaczył, że sporo będzie też poważnych problemów do rozwiązania, jak choćby ten związany z niemożliwym do dotrzymania terminem realizacji zmian zapisanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tymczasem zostało to wpisane jako kamień milowy do KPO i teraz bez rozmów z Komisją Europejską nie da się zmodyfikować kalendarza, a co za tym idzie – uzyskać środków.

hh

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content