Relacja ZMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

 

O źródłach finansowania zadań związanych z uproszczonymi audytami budynków oraz o konieczności zwiększenia środków na programy związane ze utylizacją azbestowych dachów rozmawiała KWRiST 25 października br. Powitano też nowych członków Komisji.

 

Nowi członkowie KWRIST

W październikowym spotkaniu KWRiST po raz pierwszy wzięli udział nowi członkowie strony samorządowej:

Adam Neumann, prezydent Gliwic oraz Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży jako przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) oraz Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa i Remigiusz Górniak, zastępca burmistrza Sulejówka z ramienia Związku Samorządów Polskich (ZSP). Do tej pory mogli oni uczestniczyć w pracach Komisji jako obserwatorzy z głosem doradczym. Nowelizacja ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej z 13 lipca 2023 r. – do 6 organizacji samorządowych tworzących do tej pory stronę samorządową KWRIST – wprowadziła dodatkowo po dwóch przedstawicieli OPOS i ZSP. Stało się tak, pomimo sprzeciwu korporacji samorządowych, a także samego OPOS-u. O 4 przedstawicieli zwiększył się również skład strony rządowej. Obecnie więc każda ze stron liczy po 16 członków, jest więc 32 przedstawicieli Komisji Wspólnej.

O pieniądze na uproszczone audyty energetyczne

Kwestia finansowania zadań związanych z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych powróciła na KWRiST, gdyż nie udało się wypracować dobrego rozwiązania podczas październikowego spotkania Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska. Jak przypomniał sekretarz strony samorządowej, Marek Wójcik, nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła dodatkowe obowiązki dla gmin, wskazując że źródłem ich finansowania będą wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Minęły już ponad 2 lata, a nadal nie ma pieniędzy na realizację audytów. Dlatego strona samorządowa zgłasza wniosek, by NFOŚ wprowadził ogólnopolski program, przeznaczony na realizację tych audytów. Dzięki temu zadanie byłoby realizowane jednolicie w skali całego kraju.

Prezydent Gliwic, Adam Neumann apelował, by przeprowadzać profesjonalne audyty:

– Jeśli coś robimy, róbmy to porządnie. Robienie uproszczonych audytów energetycznych za kwotę 200 zł, o jakiej się mówiło za zebranie pobieżnych danych z budynków nie ma wielkiego sensu. Uproszczony audyt obarczony jest błędem aż do 400%. Na jego podstawie mieszkaniec zmodernizuje swój system grzewczy i jak zacznie marznąć już w listopadzie, to będzie miał do nas pretensje. Dobry audyt kosztuje dziś na rynku około 2,5 tysiąca zł. Jeżeli w Polsce jest 5 mln budynków, to potrzeba 12,5 mld zł na realizację tego zadania.

Samorządowcy nie zgadzają się, by dopłacać do audytów ze swoich środków własnych.

Dyrektor Agnieszka Sosnowska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowała, że w nowelizacji ustawy znalazły się zapisy dotyczące finansowania zadań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy wojewódzkich ze względu na zmianę zapisów o termomodernizacji i remontach. Dotyczyło to np. modyfikacji programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z przepisami resort klimatu i środowiska zapewnił finansowanie tych zadań, także na dodatkowe etaty. Jednak w zakresie ustawy o ochronie środowiska nie znajdują się zadania w zakresie audytu.

Jako że za nowelizację ustawy odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a na Komisji Wspólnej nie było żadnego przedstawiciela tego resortu ustalono, że dyskusja odbędzie się na listopadowym Zespole ds. Energii, Klimatu i Środowiska. Strona samorządowa domagała się, by wziął w nim udział przedstawiciel resortu, co najmniej w randze podsekretarza stanu.

Więcej informacji w październikowym numerze „Samorządu Miejskiego”.

hh

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content