Relacja z posiedzenia Zarządu Związku

22 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Związku. W jego trakcie omawialiśmy m.in. kwestie wynikające z Narodowego Programu Szczepień, potrzebę rozszerzenia rządowego programu pomocy – skierowanego do gmin położonych na terenach górskich – również o gminy turystyczne z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz sprawę obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców.

 

Narodowy Program Szczepień – niezbędne współdziałanie

Zarząd Związku spotkał się z Jarosławem Wieczorkiem, Wojewodą Śląskim i omówił temat współpracy samorządów z Rządem RP w zakresie Narodowego Programu Szczepień. Członkowie Zarządu Związku zwrócili uwagę na największe problemy, które pojawiają się w początkowej fazie realizowania akcji związanej ze szczepieniem obywateli z tzw. pierwszej grupy uprawnionych. Z kolei Wojewoda Śląski podziękował przedstawicielom samorządów za ich dotychczasowe zaangażowanie. Przedstawił również założenia kolejnych etapów wdrażania Narodowego Programu Szczepień.

Narodowy Program Szczepień powinien objąć jak najszerszą grupę obywateli. Jednak jego pełne wdrożenie będzie długotrwałym procesem. Podczas spotkania samorządowcy zadeklarowali dalsze zaangażowanie samorządów lokalnych w te działania.

Rozszerzenie wsparcia dla gmin turystycznych

Zarząd Związku uzgodnił przygotowanie apelu w sprawie rozszerzenia rządowego programu pomocy skierowanej do gmin położonych na terenach górskich, również o gminy turystyczne z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gminy jurajskie posiadają charakter turystyczny i z turystyki osiągają główną część swoich dochodów.

Obostrzenia wynikające ze stanu epidemii mają poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej przedsiębiorców branży turystycznej oraz branż powiązanych na tych obszarach. Sytuacja ta negatywnie odbiła się również na kondycji budżetowej tych samorządów lokalnych. W związku z tym potrzebują one wsparcia, bez którego grozi im zapaść finansowa.

Treść stanowiska w ciągu kilku dni będzie dostępna na www.silesia.org.pl.

Stanowisko w sprawie obostrzeń i ograniczeń

Zarząd Związku przyjął stanowisko w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców. Samorządowcy zwracają w nim uwagę, że wprowadzone restrykcje w niedługim czasie przyniosą ciężkie, trwałe i trudne do odrobienia straty nie tylko gospodarcze, ale również społeczne.

Samorządowcy podkreślają, że kluczowe jest roztropne postępowanie na rzecz utrzymania w zdrowiu również naszej gospodarki. To też będzie fundamentem szybkiego i bezpiecznego wyjścia obecnego kryzysu. Treść stanowiska w ciągu kilku dni będzie dostępna na www.silesia.org.pl.

Rozmowy o programie Czyste Powietrze

Zarząd naszego Związku 22 stycznia spotkał się też z Tomaszem Bednarkiem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którym rozmawiano m.in. o:
– udziale samorządów lokalnych w realizacji Programu Czyste Powietrze w kontekście porozumień, które są zawierane pomiędzy Funduszem a gminami z terenu województwa śląskiego
– stanie realizacji drugiej edycji programu priorytetowego Mój Prąd i perspektywach jego kontynuacji przez NFOŚiGW w roku 2021
– obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. nowych zasadach udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konsultacje dokumentów strategicznych i zmian legislacyjnych

Zarząd Związku uzgodnił zaangażowanie naszej organizacji w proces konsultacji społecznych istotnych dokumentów o znaczeniu krajowym i regionalnym, nad którymi aktualnie toczą się prace. Mowa w tym zakresie o projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, projekcie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, projekcie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ oraz projekcie Audytu Krajobrazowego Województwa Śląskiego).

Samorządowcy przedyskutowali też planowane przez Rząd rozwiązania legislacyjne dotyczące restrukturyzacji podmiotów leczniczych, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content