Relacja z posiedzenia Zarządu Związku w Boronowie

Drugie w lutym posiedzenie Zarządu Związku odbyło się – na zaproszenie Wójta Krzysztofa Bełkota – w gminie Boronów. W jego trakcie Przewodniczący Związku złożył gospodarzowi serdeczne gratulacje związane z 30-leciem przywrócenia praw gminnych gminie Boronów. Zarząd Związku omówił podczas posiedzenia m.in. możliwość wprowadzenia zmian przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ważną kwestią było też rozpoczęcie prac nad określeniem rodzajów projektów OZE, które powinny być wspierane w formach: dotacyjnej oraz łączonej, tj. pożyczki-dotacje. Inicjatywę w tym zakresie podjęła Regionalna Rada ds. Energii, działająca przy Związku.

 

– Ogromnie się cieszę, że Zarząd Związku  może rozmawiać o ważnych sprawach dla samorządów lokalnych tym razem w gminie Boronów – podkreślił na początku spotkania Krzysztof Bełkot, Wójt Boronowa, gminy, która aktualnie świętuje 30-lecie przywrócenia praw gminnych.

Podczas wystąpienia otwierającego posiedzenie Krzysztof Bełkot przypomniał, że gmina Boronów zajęła pierwsze miejsce w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” 2022 w województwie śląskim.

Zarząd Związku omówił projekt stanowiska w sprawie zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowanego na wniosek Michała Pierończyka, Prezydenta Rudy Śląskiej, Członka Zarządu. Z uwagi na rozbieżne opinie samorządowcy ostatecznie nie przyjęli stanowiska i skierowali jego treść do dalszych prac, tak aby wypracować optymalne propozycje.

Ważnym wątkiem dyskusji było rozpoczęcie prac Regionalnej Rady ds. Energii w zakresie określenia rodzajów projektów OZE, które powinny być wspierane w formach: dotacyjnej oraz łączonej, tj. pożyczki-dotacje. Jest to pokłosie spotkania, które Związek zorganizował 23 lutego z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zarząd Związku uzgodnił też treść pisma, które zostanie skierowane do Ministra Finansów. W korespondencji tej samorządowcy odniosą się do wniosku dotyczącego terminów przekazywania jst informacji o należnych i zrealizowanych wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Komisji Skarbników Związku zgłaszała konieczność wystosowania takiego pisma.

Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podczas spotkania podsumował działania naszej organizacji podjęte w ostatnim czasie.  Wśród nich wskazał m.in. podpisanie przez Związek umów partnerskich z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

–  Chcemy w jeszcze szerszym zakresie współdziałać z otoczeniem nauki nie tylko z myślą o rozwijaniu oferty edukacyjnej, ale także inicjowaniu przedsięwzięć badawczych – powiedział Przewodniczący Związku.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się pod koniec marca w Gliwicach.

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj: Relacja z posiedzenia Zarządu Związku w Boronowie – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content