Rekomendacje dot. kontroli gospodarki ściekowej

W dn. 6 października br. Zarząd Związku przyjął dokument pn. „Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”, opracowany przez działającą w ramach Związku Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej.

Celem ich opracowania jest przyjęcie na obszarze naszego województwa w miarę możliwości wspólnych zasad wykonywania obowiązków leżących po stronie jst, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych przepisów, wdrażających tzw. „dyrektywę ściekową”: w tym przede wszystkim prowadzenia kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Jest to pierwsza z planowanych do opracowania przez Grupę Roboczą dwóch części analizy tego zagadnienia; przygotowanie i przyjęcie drugiej części jest planowane na I połowę 2024 roku. Dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Opinie rekomendacje i inne pisma”.

W/w rekomendacje będą prezentowane gminom członkowskim Związku podczas spotkania, które odbędzie się w dn. 16 października br. (poniedziałek) z rozpoczęciem o godz. 12.00, w sali 402 w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18). Zgłoszenie udziału w tym spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 12 października br. (czwartek).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Data wydarzenia: 2023-10-16

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content