Ramowa współpraca z Polską Grupą Górniczą S.A.

Nasz Związek podpisał z Polską Grupą Górniczą S.A. list intencyjny w sprawie pilotażowej współpracy, której celem jest ułatwienie dostępu do węgla opałowego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podpisanie tego listu jest wynikiem rozmów jakie toczyły się w ostatnich tygodniach między przedstawicielami PGG S.A a naszym Związkiem.  Ramowe zasady współpracy zostały wypracowane przez przedstawicieli PGG S.A. oraz zebranego ad hoc przez Związek zespołu roboczego, składającego się z przedstawicieli większych i mniejszych samorządów (głównie GOPSów i MOPSów) naszego województwa, prawników oraz ekspertów ds. zamówień publicznych.

Poniżej publikujemy najważniejsze dokumenty.

Celem tych działań jest ułatwienie dostępu do węgla opałowego najbardziej potrzebującym odbiorcom indywidualnym z obszaru naszego województwa, które nie są wstanie dokonać zakupu poprzez sklep internetowy (tj. osobom samotnym, w tym chorym i niepełnosprawnym, którzy znajdują się pod stałą opieką pomocy społecznej).

Powyższa inicjatywa jest zupełnie niezależna od projektowanych obecnie działań w zakresie dystrybucji węgla przez samorządy podejmowanych na szczeblu centralnym.

Zasadniczą rolą gmin, które włączą się w realizację ww. pilotażowej współpracy, będzie zebranie zapotrzebowania tj. przygotowanie listy osób uprawnionych do zakupu węgla wg określonych kryteriów, dokonanie weryfikacji spełnienia kryteriów dostępu, pomoc w zgromadzeniu dokumentów przedsprzedażowych, zbiorcze ich przekazanie do PGG S.A. oraz zorganizowanie transportu węgla na teren gmin i bezpośrednio do jego odbiorców.

  1. wzór listy osób uprawnionych do wsparcia w dostępie do węgla opałowego (zweryfikowanych przez gminę, do wysłania do PGG) wersja Excel (wzór) dostępna tutaj, wersja Excel (pusta) dostępna tutaj, wersja do podpisu przez osobę uprawnioną Word dostępne tutaj
  2. pełnomocnictwo dla odbierającego w imieniu kupującego wersja Word dostępne tutaj, wersja pdf dostępne tutaj
  3. zgoda na udostępnienie i przetworzenie danych osobowych (gmina/przewoźnik) wersja Word dostępna tutaj, wersja pdf dostępna tutaj
  4. zgoda na udostępnienie i przetworzenie danych osobowych (PGG) wersja Word dostępna tutaj, wersja pdf dostępna tutaj

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content