Powstaje Klaster Energii „Śląskich Zielonych Gmin”

Powstaje Klaster Energii „Śląskich Zielonych Gmin”

27 października w Urzędzie Miejskim w Kaletach podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”.

Dokument podpisały następujące strony: Gmina Boronów reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Bełkota, Gmina Koszęcin reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Seniówa, Miasto Kalety reprezentowane przez Burmistrza Klaudiusza Kandzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmistrza Michała Skrzydło oraz Miasto Woźniki reprezentowane przez Burmistrza Michała Aloszko.

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych – uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty. Ponadto, klaster energii to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich inicjatyw. Formuła klastra jest otwarta i w przyszłości można będzie go powiększyć m.in. o osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy).

Źródło: UM Kalety

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content