Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów w gminie Lubomia w dn. 12.05.2023 r.

Drugie w tym roku posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów naszego Związku odbyło się 12 maja br. w gminie Lubomia (powiat wodzisławski), w miejscowości Nieboczowy. Głównymi tematami posiedzenia były tym razem zagadnienia związane z: polityką Zarządu Województwa Śląskiego względem wsparcia obszarów wiejskich w regionie, gospodarką wodną, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, a także problemami związanymi z rozwojem technologii sieciowych nowych generacji.

Posiedzenie otworzył gospodarz miejsca p. Czesław Burek, Wójt Gminy Lubomia prezentując niezwykle ciekawą historię Nieboczów, związaną z przeniesieniem tej miejscowości w całości na tereny niezalewowe Odry. Przeniesienie wsi związane było z koniecznością budowy suchego Zbiornika Racibórz Dolny, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrona przed powodzią ok. 2,5 mln ludzi – od Raciborza aż po Wrocław. Warto nadmienić, że jest to pierwszy przypadek w historii Polski, kiedy to samorząd podjął się tak skomplikowanego finansowo, prawnie i organizacyjnie zadania przesiedlenia wsi.

Uczestniczący w wydarzeniu p. Grzegorz Boski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego omówił tematy związane z: polityką Zarządu Województwa Śląskiego względem wsparcia obszarów wiejskich w regionie. Przedstawił m.in. planowane  konkursy finansowane z budżetu województwa śląskiego takie jak: „Inicjatywa Sołecka”,  konkurs Piękna wieś województwa śląskiego czy Wojewódzki Program – Owca Plus oraz dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich,  a także zasady konkursu ofert na zadania publiczne dot. wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2023 roku.

Ważnym głosem w obszarze gospodarki wodnej było wystąpienie p. Mirosława Kurza, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który przedstawił zrealizowane jak dotąd zadania na obszarze woj. śląskiego. Uczestnicy posiedzenia mieli wiele pytań dot. między innymi planowanych inwestycji czy aktualnych problemów z zatwierdzaniem taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podczas następnego wystąpienia p. Grzegorza Muchy, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz p. Roberta Krupy, kierownika Oddziału ds. obronnych, przedstawiono informacje związane z planowanymi konferencjami dla pracowników jst odpowiedzialnymi za sprawy obronne, określone w nowych oraz w planowanych regulacjach prawnych.

Ostatnim punktem w programie posiedzenia był temat związany z rozwojem technologii sieciowych nowych generacji, omówiony przez p. Arkadiusza Złotnickiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, działającego od wielu lat na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów. Prezes zaprosił uczestników Konwentu m.in. do współpracy przy organizacji spotkań z mieszkańcami nt. wyjaśniania niesprawdzonych i nierzetelnych informacji dot. negatywnego wpływu mobilnych sieci nowych generacji na ludzkie zdrowie.

W drugiej części spotkania uczestnicy zwiedzili miejscowość Nieboczowy, a także zgłębili jej interesującą historię.

Przesiedlenie Nieboczów było pierwszym w Polsce i Europie przesiedleniem realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego – gminę Lubomia. W ramach budowy nowej wsi powstały: nowe drogi, chodniki, sieci elektryczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej, sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, ścieżki rowerowe, Kościół, przeniesiono cmentarz (dokonano prawie 600 ekshumacji). Wybudowano remizę strażacką z przedszkolem i domem kultury, plac publiczny (rynek), park z placami zabaw, siłowniami, skateparkiem, boiska sportowe wraz z budynkiem klubu sportowego, w tym SPA, grota solna oraz 9 mieszkań komunalnych. Mieszkańcom Nieboczów oraz samorządowi gminy Lubomia we współpracy i przy pomocy Państwa i międzynarodowych instytucji. Źródło: https://lubomia.pl/przewodnik_po_gminie>

galeria

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content