Pierwsze w tym roku spotkanie Dyrektorów OPOS

19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Dyrektorów biur 9 związków i stowarzyszeń, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie odbyło się w ramach nowej prezydencji, którą od  1 stycznia 2024 r.  sprawuje Związek Gmin Pomorskich. 

Podczas spotkania Dyrektorzy podsumowali ubiegły – 2023 rok – obfitujący w szereg przedsięwzięć, a także omówili plany współpracy na rok 2024. W trakcie posiedzenia nie zabrakło również tematów dotyczących bieżącej działalności poszczególnych organizacji na rzecz zrzeszanych przez nie samorządów. W trakcie obrad omówiono m.in. tematy związane z:

  • realizacją programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji  Strategicznych w edycji 9. Rozświetlamy Polskę
  • propozycji projektu stanowiska OPOS w sprawie: przekształcenia stosunku pracy Skarbnika w JST na umowy
  • rozszerzeniem składu Komitetów Monitorujących o przedstawicieli OPOS w związku ze zmianą ustawy o KWRiST.

<< Dziś ustaliliśmy plan działań w ramach OPOS-u na najbliższe miesiące, które ze względu na zbliżające się wielkimi krokami wybory samorządowe, będą okresem bardzo wymagającym. Przed nami wiele wyzwań, nie zawsze łatwych decyzji i poszukiwań dobrych rozwiązań dla wielu samorządów zrzeszonych w naszych organizacjach>> podkreśla Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku << Dyskutowaliśmy m.in. nad sposobem uzgadniania opinii i stanowisk OPOS w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której OPOS niedawno stał się członkiem>> – dodaje Dyrektor

Osobą do kontaktu w sprawie OPOS w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Olga Bargiel-Bizoń, Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
e-mail: obargiel@silesia.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń OPOS znajdują się w zakładce „Posiedzenia OPOS”.

więcej o działalności OPOS na OPOS – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content