Komisja ds. Zamówień Publicznych

szkolenie,symbol

We wtorek 27 czerwca, w godzinach 10:00 – 12:00 odbędzie się kolejne webinarium w ramach cyklu Kontrola zarządcza w praktyce organizowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: Kodeks dobrych praktyk jako nowa regulacja wewnętrzna w JST w zakresie Prawa zamówień publicznych. Webinarium skierowane jest do kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w

W studiu telewizyjnym Portalu samorządowego w Międzynarodowym  Centrum Kongresowym w  Katowicach odbyła się debata ekspercka na temat waloryzacji wynagrodzeń w ramach umów o zamówienie publiczne.   W debacie wzięli udział przedstawiciele naszej Komisji do spraw Zamówień Publicznych: Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Komisji;

13 stycznia nasz Związek we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zorganizował bezpłatne spotkanie dot. Platformy e-Zamówienia. Jego celem było omówienie funkcjonalności Platformy oraz umożliwienie bezpośredniego skorzystania z testowej wersji Platformy pod okiem ekspertów.   Urząd Zamówień Publicznych planuje zamknięcie miniPortalu jako narzędzia do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Z inicjatywy Komisji ds. Zamówień Publicznych naszego Związku opracowano dokument pn. „Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w mieście / gminie / powiecie…”.  – Kodeks ma na celu zapewnienie sprawnego działania samorządów w sferze zamówień publicznych przy konieczności zachowania efektywności ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej oraz w obliczu

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content