Nowe Prezydium Komisji energetycznej

1 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej naszego Związku. W jego trakcie wybrano nowe prezydium tego gremium. Jednocześnie zgromadzeni pracownicy samorządowi podziękowali dotychczasowym członkom prezydium za wieloletnie zaangażowanie.

–  Optymizmu, wytrwałości i stanowczości w działaniach związanych z gospodarowaniem energią na poziomie gminy – tego między innymi życzyła Bożena Herbuś, dotychczasowa Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Związku, żegnając się z jej członkami. Pani Bożena Herbuś przez wiele lat pełniła także funkcję Inżynier Miejskiej w Urzędzie Miasta Częstochowy. Prace Komisji od lat wspierał także Daniel Wolny, pełniąc rolę Wiceprzewodniczącego.

–  W tych trudnych czasach związanych z niestabilną sytuacją na rynku energetycznym, działalność Komisji nabiera nowego znaczenia.  Dziękujemy członkom dotychczasowego prezydium za determinację i wkład merytoryczny. Jednocześnie mamy nadzieję, że Komisja pod nowym przewodnictwem będzie nadal prężnie działać i pełnić rolę merytorycznego forum – podkreślił Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu nowego składu, tj.:

  • Monika Niemczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią, Urząd Miasta Żory – Przewodnicząca Komisji;
  • Piotr Sołtysek, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii, Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Zastępca Przewodniczącej;

W drugiej części spotkania uczestnicy omawiali zgłoszone wcześniej zagadnienia, w tym kwestie związane z podjęciem działań w zakresie obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Obowiązek ten nałożony jest na kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

– Można powiedzieć, że Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej pełni rolę takiego przewodnika dla gmin z naszego regionu. Poruszamy na jej forum tematy i inicjatywy zawsze z perspektywy lokalnej gospodarki energetycznej. Jednocześnie poprzez aktywność Związku możemy je prezentować i wdrażać na poziomie regionu, a nawet kraju – podsumowali członkowie dotychczasowego prezydium.

więcej o Komisji tutaj: Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Data wydarzenia: 2023-02-01

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content