Przewodnicząca:

Monika Mroczek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią
Urząd Miasta Żory
tel. 32 434 81 52
e-mail: ze@um.zory.pl

Zastępca Przewodniczącej:

Piotr Sołtysek
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 33 497 15 20
e-mail: piotr.soltysek@um.bielsko-biala.pl

Kontakt w Biurze Związku:

Agata Motyl – st. specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie
tel. 32 609 03 62
e-mail: amotyl@silesia.org.pl

 

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej pełni rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowi forum wymiany cennych doświadczeń pomiędzy urzędnikami, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny energetycznej.

Działania Komisji koncentrują się m.in. na tworzeniu gminnych instrumentów polityki energetycznej oraz zarządzaniu energią w sposób najbardziej efektywny w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Celem prac Komisji jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wspólnych, dużych projektów, które mogą pozyskać wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane zarządzanie energią w gminie ściśle wiąże się z lokalną polityką ekologiczną, a także wpisuje się w zrównoważony rozwój regionalny.