Kryzys finansów w samorządach

W tej zakładce informujemy o aktualnej sytuacji finansowej gmin i powiatów z naszego regionu, o tym, co problemy w samorządowych budżetach oznaczają dla naszych wspólnot lokalnych. Zamieszczamy też na bieżąco materiały eksperckie, informacyjne i dziennikarskie dotyczące powyższych zagadnień.

Kilka słów o tym jak jest

O kryzysie w budżetach samorządów środowisko samorządowe w całej Polsce mówi od dawna, choć w ostatnich miesiącach głosy te słychać jeszcze bardziej.

Z jednej strony na finanse gmin i powiatów niekorzystanie od kilku lat wpływa wiele obiektywnych czynników (np. zmiany przepisów prawa, wzrost cen usług, z których samorządy korzystają realizując zadania publiczne, reforma oświaty). Z drugiej strony sytuację znacząco pogarsza trwająca epidemia.

Raport o finansach jst – nie ma złudzeń

Niepokojący obraz wyłania się z „Raportu o stanie finansów jst w województwie śląskim – stan po III kwartałach 2020 r.”, który został opracowany na zlecenie Związku. Dokument wskazuje kluczowe zjawiska i tendencje w samorządowych finansach (powstał pod koniec października). W opracowaniu pod lupą znalazły się zwłaszcza dochody ogółem samorządów, wydatki bieżące, ubytki w dochodach z tytułu PIT i CIT, nadwyżka operacyjna i luka finansowa w oświacie.

Niestety wnioski płynące z Raportu potwierdzają, że wcześniejsze obawy samorządów lokalnych były uzasadnione. Spadek potencjału inwestycyjnego gmin i powiatów, dynamicznie rosnące wydatki bieżące oraz pozorny wzrost dochodów ogółem – to najważniejsze zjawiska, które zdiagnozowano w tym opracowaniu. Niestety te zjawiska w połączeniu ze skutkami epidemii, ograniczą zakres usług publicznych, a także skalę inwestycji publicznych.

Ponadto Związek zlecił też przygotowanie opracowania eksperckiego pn. „Wyzwania dla budżetów JST województwa śląskiego na progu 2021 roku”, które odnosi się do innych jeszcze aspektów finansów gmin i powiatów (bazując na danych zawartych w raporcie).

więcej o akcji tutaj: Kryzys finansów w samorządach / Finanse samorządowe / Tematy samorządowe – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content