Konkurs WFOŚiGW pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcamy gminy członkowskie Związku do wzięcia w nim udziału.

Celem konkursu jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Program realizowany będzie w latach 2023-2024.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 28.02.2023 roku lub do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content