Konferencja pt. „Rekomendacje dotyczące obowiązków jst związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej”. 

W dniu 19 października w Sali Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Rekomendacje dotyczące obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej”, organizowana wspólnie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, p. Piotr Kuczera oraz – w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego – Radna Województwa Śląskiego, p. Alina Nowak.

Wydarzenie to było okazją do przedyskutowania oraz prezentacji dokumentu pn. „Rekomendacje 2.0 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej”, wypracowanego przez działający w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Zespół ds. poprawy jakości powietrza. Podczas konferencji omówiono także działania Województwa Śląskiego, zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz przedstawiono zmianę stanu jakości powietrza na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach, na podstawie badań i ocen w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W programie wydarzenia nie zabrakło również wystąpienia przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prezentującego najnowsze zmiany i statystyki dotyczące Programu Czyste Powietrze oraz wystąpienia przedstawiciela Regionalnego Centrum Ekoinformacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, poświęconego działalności Ekodoradców w realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Rekomendacje 2.0 są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Opinie, rekomendacje i inne pisma.

https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-lapie-oddech-20231025123317

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content