Grudniowe posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii

Grudniowe posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii, która działa przy naszym Związku, odbyło w szczególnych okolicznościach. Było bowiem jednym z punktów programu Regionalnego Forum Energetycznego Województwa Śląskiego, które odbyło się 15 i 16 grudnia w Wiśle. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Podczas posiedzenia Rady, które zaplanowano pierwszego dnia, debatowano na temat kryzysu energetycznego i jego skutków dla samorządów, przedsiębiorstw energetycznych, jak i samych odbiorców.

Posiedzenie to odbyło się w formie połączonego spotkania z Komisją ds. Lokalnej Polityki Energetycznej naszego Związku – więcej o Komisji tutaj

W pierwszej części posiedzenia Rady uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji na temat:

  • roli magazynów energii w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu – swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła się Leszek Remiorz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej;
  • gospodarki obiegu zamkniętego na przykładzie doświadczeń Rybnik, które przedstawił Janusz Koper, Wiceprezydent Rybnika, Przewodniczący Rady.

 

W drugiej części miała miejsce dyskusja o kryzysie energetycznym, w tym jego skutkach dla samorządów, branży energetycznej i wszystkich odbiorców. Do udziału w niej zostali zaproszeni przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw energetycznych i świata nauki. Wśród różnych wniosków pojawiły m.in. takie:

  • wszystkie sektory chcą i muszą ze sobą współpracować, aby rozwiązać problemy związane z kryzysem;
  • na zarządzanie energią powinniśmy patrzeć przez pryzmat odbiorców;
  • kryzys energetyczny może przyspieszyć transformację regionu i rozwój nowych technologii;
  • słowo „bezpieczeństwo” musimy odmieniać przez kilka kluczowych przypadków: energetyczne, społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

 

Część dyskusyjną poprowadziła Bożena Herbuś, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii, Inżynier Miejska w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Z kolei w ramach Regionalnego Forum Energetycznego poruszono następujące zagadnienia:

  • działania ekoenergetyczne podejmowane w naszym województwie;
  • rola ekodoradców w realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w kontekście tzw. uchwały antysmogowej;
  • finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w samorządach;
  • gospodarka obiegu zamkniętego w naszym regionie.

 

To wydarzenie, dzięki któremu zacieśniamy relacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dziedzinie energii. Kwestie energetyczne wymagają dyskusji i aktywności na wielu szczeblach administracji publicznej, z udziałem wszystkich sektorów. Dlatego tak sobie cenimy tę współpracę  – tak podsumowali całe wydarzenie przedstawiciele Związku.

więcej o Regionalnej Radzie ds. Energii tutaj

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content