Animacje – opłata za gospodarowanie odpadami

Z uwagi na sygnały docierające do biura naszego Związku z gmin członkowskich, wskazujące na potrzebę wsparcia informacyjnego jst w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,  przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Materiały te składają się z trzech animacji i trzech grafik, które w przystępny sposób wyjaśniają, z czego wynikają rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w samorządach lokalnych.  Łączy je hasło przewodnie: „Za co płacę? Czyli ABC systemu gospodarki odpadami”.

Materiały posłużą gminom członkowskim Związku w bieżącej komunikacji z mieszkańcami i radnymi.

W ramach materiałów udostępniono też rozbudowany tekst merytoryczny, opracowany w konsultacji z Członkami Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi naszego Związku, który był podstawą przygotowania animacji i grafik.

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content