„Zmiany w Prawie Energetycznym i Ustawie o OZE wprowadzone nowelizacjami w III kwartale 2023 roku”. 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Katowicach Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował szkolenie pt.: „Zmiany w Prawie Energetycznym i Ustawie o OZE wprowadzone nowelizacjami w III kwartale 2023 roku”. 

Tematykę szkolenia przedstawili prelegenci z XOOG Klastry Energii:

  • mgr Artur J. Tyński – prawnik specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • mgr Jakub M. Kmieć – prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, zawodowo łączący zainteresowania akademickie z obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa energetycznego oraz restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

 

Szkolenie zostało podzielone na dwa panele. Panel pierwszy dotyczył Ustawy Prawo Energetyczne po nowelizacji UC 74. W tej części szkolenia przedstawiono tematykę zmiany sprzedawcy energii, nowy model sprzedaży rezerwowej, propozycję nowych rozwiązań w zakresie linii bezpośredniej, a także rewolucję w obszarze gromadzenia danych dot. energii elektrycznej – wprowadzenie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii.

Panel drugi poświęcony był Ustawie o odnawialnych źródłach energii po nowelizacji UC 99.  Tutaj prelegenci poruszyli tematy związane m. in. z klastrami energii, w tym omówione zostały wymogi dotyczące treści porozumienia, roli koordynatora czy systemu wsparcia dla klastrów energii. Innymi ważnymi zagadnieniami były również przepisy tworzące rynek biometanu w Polce, procedury związane z budową instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW oraz instalacji hybrydowych OZE.

Szkolenie odbyło się z inicjatywy Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, której członkowie wielokrotnie poruszali powyższe zagadnienia na cyklicznie odbywających się posiedzeniach.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content