Zaproszenie do złożenia oferty – badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza do złożenia oferty dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Związku, pod tym linkiem.

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015). Orientacyjny termin realizacji przedmiotu zamówienia 19.02.2024 r. – 19.04.2024 r.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres zwiazek@silesia.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października br. (piątek) do godz. 16.00.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content