Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym współorganizowanym przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w dn. 19-24.04.2023 r. na terenie okolic Przemyśla (województwo podkarpackie)

szkolenie,symbol

Uprzejmie informujemy, iż LGD Leśna Kraina Górnego Śląska we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z 4 województw (zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego) organizuje w ramach KSOW wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD z tych obszarów do Przemyśla (województwo podkarpackie), w terminie 19-24.04.2023 r. (środa – poniedziałek).

 

W województwie podkarpackim, podobnie jak w naszym, wdrażany jest wielofunduszowy instrument RLKS. Celem spotkania będzie m.in. zebranie informacji oraz wymiana doświadczeń we wdrażaniu RLKS na obszarach wiejskich, a także analiza dobrych praktyk oraz wspólne opracowanie działań i zapisów w nowych dokumentach Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 

W ramach Sieci SILESIAN LEADER NETWORK zachęcamy Przedstawicieli śląskich LGD do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Z naszego województwa zaproszonych do udziału jest 7 osób. Koszty transportu, noclegów oraz wyżywienia pokryją organizatorzy wyjazdu w ramach realizowanej z KSOW operacji pn.: „Dziś i jutro RLKS – doświadczenia i wdrażanie”.

 

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 lutego 2023 r. (środa): https://silesia.org.pl/formularz/formularz-zgloszenia-udzialu-w-wyjezdzie-studyjnym-dla-przedstawicieli-lgd-do-przemysla_19-24-04-2023-r/

 

Osobą odpowiedzialną za organizację tego wydarzenia jest p. Magdalena Morcinek z LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, Koordynator międzynarodowego projektu współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea”, kontakt: tel. +48 731 703 031, e-mail: m.morcinek@lesnakrainalgd.pl.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content