Wywiad z panią Agnieszką Chećko, Przewodniczącą Komisji Geologii i Górnictwa

Źródło: Konferencja PIG - PIB - grudzień 2022

Zachęcamy do lektury wywiadu z panią Agnieszką Chećko, Przewodniczącą Komisji Geologii i Górnictwa Związku nt. dotychczasowych i planowanych działań Komisji

 

Chcielibyśmy jeszcze nawiązać do podsumowania minionego roku, co było najcenniejsze/najważniejsze w pracach Komisji Geologii i Górnictwa Związku?

Bardzo ważne jest to, że wróciliśmy do prac w grupie, w której każdy członek pełni ważna rolę, m.in. z uwagi na specyficzne doświadczenia związane z różnicami w uwarunkowaniach geologiczno-górniczych poszczególnych rejonów województwa. Będąc członkiem Komisji od ponad 20 lat, uważam, że obok znajomości prawa niezwykle ważnym źródłem wiedzy jest właśnie wymiana praktycznych doświadczeń, również na platformie nieformalnych kontaktów.

To oczywiste, że regulacje ustawowe i normy często nie nadążają za specyficznymi dla Śląska zjawiskami, wpływającymi na planowanie zagospodarowania przestrzeni, na terenach tak silnie przekształconych działalnością górniczą.

Reasumując: w pracach naszej Komisji trudna do przecenienia jest możliwość kontaktu z osobami zaangażowanymi w praktyczną działalność związaną z branżą geologiczno-górniczą.

 

W połowie grudnia brała Pani udział w konferencji pn. „Współczesna Geologia Samorządowa”. To wydarzenie było okazją do dyskusji nt. stosowanych w praktyce rozwiązań prawno-administracyjnych w dziedzinie geologii. Jakie wnioski z niej płyną dla pracowników samorządowych?

Kongres pokazał, że konieczna jest refleksja nad połączeniem funkcjonalnym poszczególnych stopni administracji geologicznej, w celu wzmocnienia merytorycznej strony naszych działań. Oczywiście podstawową kwestią jest też wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zarówno w obszarze zarządzania zasobami wodnymi, złożami jak i planowania inwestycji na terenach objętych wpływami różnego typu geozagrożeń. Naszym priorytetem powinno być łączenie wysokiego standardu prac dokumentujących warunki geologiczne ze sprawnie przeprowadzanym procesem administracyjnym, ułatwiającym realizacje procesu inwestycyjnego.

Ważnym aspektem jest też zaangażowanie w działania administracji partnerów z otoczenia naukowo-badawczego. Doskonale w tej roli sprawdził się  organizator kongresu, działający w wymiarze ogólnopolskim Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), który zapewnił nam kompleksowe wsparcie merytoryczne w dziedzinach geologii związanych z realizacją różnych  zadań administracji.

 

W ostatnim czasie członkowie Komisji wstępnie uzgodnili plan działań na ten rok, jakie tematy będą w polu zainteresowań i jakie działania zaplanowano?

Wprawdzie jesteśmy osadzeni w jednej dziedzinie – geologii, ale ma ona bardzo różne oblicza, widać to m.in. na przykładzie kwalifikacji w zawodzie geolog określonych ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze, których aktualnie jest przecież dziesięć. W centrum zainteresowań naszej Komisji są w szczególności zagadnienia związane z: działalnością zakładów górniczych i zapobieganiem negatywnym skutkom górnictwa w planowaniu inwestycji, ustaleniem zasobów wodnych pozyskiwaniem ciepła Ziemi, jesteśmy też aktywni w działaniach związanych z rekultywacją i składowaniem odpadów, wszystkie te tematy będą dla nas równie ważne. W ostatnich miesiącach chyba najmocniej wybrzmiewają kwestie związane z likwidacją zakładów górniczych, myślę, że zapobieganie zagrożeniom geologicznym i inwestycje na terenach po górniczych będą wiodącymi tematami komisji na najbliższy rok.

 

Dziękujemy Pani Agnieszce Chećko za ten wywiad, a całej Komisji Geologii i Górnictwa życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Zespół Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

https://silesia.org.pl/struktura/komisje/komisja-geologii-i-gornictwa/ 

 

Fot. <źródło:> Konferencja PIG – PIB grudzień 2022

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content