Wrześniowe posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

Dziś w Starostwie Powiatowym w Bieruniu  odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszającej aktualnie 155 jednostek samorządu terytorialnego. Zgromadzeni samorządowcy przyjęli m.in.  stanowiska w sprawie: 1) uregulowań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz 2) wprowadzenia możliwości wykorzystania przez jst elektronicznego pełnomocnictwa z podpisem kwalifikowanym w postępowaniach wieczystoksięgowych. Obowiązujące przepisy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie są złożone, a realizacja zadań skupiona na wielu podmiotach powoduje rozproszenie odpowiedzialności. Samorządowcy zwrócili uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów prawa, które określać powinno formę przepływu informacji pomiędzy podmiotami zobligowanymi do niesienia pomocy dzieciom. Uważamy, że mimo wprowadzonych nowelizacji do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, należy doprecyzować przepisy zwiększające ochronę dzieci przed przemocą. Nasze wątpliwości budzi brak przepływu informacji oraz zachwianie na szczeblu współpracy między instytucjami. Apelujemy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o konkretne zaangażowanie się w prace nad stworzeniem narzędzia informatycznego, które gromadziłoby dane o dziecku wymagającym wsparcia i informacje o rodzinie, w której przebywa – zaznaczyła Wanda Kukla, Sekretarz Miasta Częstochowa – Problemy z przepływem informacji uniemożliwiają skuteczne zabezpieczenie dziecka przed doznawaniem krzywdy od osób, które powinny je chronić – dodaje. Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zawnioskował również o wprowadzenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, których efektem będzie usprawnienie procedur administracyjnych związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym. Na przeszkodzie stoi jednak art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego. W zaistniałej sytuacji ważne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów w sposób, który usprawniłby działanie organów administracji samorządowej w całym kraju. Uważamy, że rozwiązaniem problemu byłoby wykorzystanie elektronicznego pełnomocnictwa z podpisem kwalifikowanym – zaznacza Adam Neuman, Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Związku. Innym ważnym tematem podjętym przez Zarząd było omówienie problemu nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych zalegających na terenach gmin woj. śląskiego, co do których usunięcia zobowiązany jest samorząd, także tych za których usunięcie – zdaniem samorządowców – powinna ponosić odpowiedzialność administracja rządowa. To problem, z którym powinniśmy się wszyscy zmierzyć. Pozostała część obrad poświęcona była m. in.: relacji z ostatnich prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także bieżącym sprawom Stowarzyszenia.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content