Wnioski po II turze głosowania w Wyborach Samorządowych 2024

Mapa woj. śląskiego przedstawiające zmianę/brak zmiany na stanowisku władzy wykonawczej w gminach i miastach

21 kwietnia 2024 r. był kluczowym dniem dla wielu gmin i miast w Polsce, gdzie odbyła się druga tura wyborów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wyniki tego dnia przyniosły nie tylko nowe władze, ale także refleksję nad zaangażowaniem obywateli w proces demokratyczny na najniższym lokalnym szczeblu.

Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych była przedmiotem szczególnej uwagi. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że na poziomie krajowym wyniosła ona 44,06%, podczas gdy w województwie śląskim było to 41,93%.

Analizując zmiany na stanowiskach prezydentów, burmistrzów i wójtów w województwie śląskim, można zauważyć sporo zmian. Spośród 167 gmin w województwie śląskim, aż w 39,52% (66 jst) doszło do zmiany włodarzy, przy czym należy również zauważyć, iż kilkunastu długoletnich samorządowców postanowiło już nie kandydować na funkcje wykonawcze w tych wyborach, oddając pole młodszym.

W gminach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odsetek zmian wyniósł 38,46% (55 jst), natomiast wśród gmin nieczłonkowskich – 45,83% (11 jst).

Należy docenić wysiłek wszystkich kandydatów i mieszkańców zaangażowanych w proces wyłaniania nowych władz lokalnych, który kształtuje nasze społeczeństwo obywatelskie i przyszłość naszych miejscowości.

 

Data wydarzenia: 2024-04-21

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content