polityka społeczna

Konieczne jest zwiększenie dofinansowania środowiskowych domów samopomocy – z takim postulatem występuje Zarząd naszego Związku m.in. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – ŚDM jest zadaniem gminy lub powiatu z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na realizację przedmiotowego

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content