Komisja Ekologii

  Jesteśmy po kolejnym posiedzeniu Komisji Ekologii. Tym razem zajęliśmy się tematem: klasyfikowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: – p. Anna Sopel – p. Małgorzata Koczar – p. Magdalena Drąg-Śmigalska. Przedstawiciele
Skip to content