Komisja Ekologii

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt.: „Wybranych problemów z zakresu ochrony środowiska”. Głównym tematem pierwszego dnia szkolenia była emisja gazów lub pyłów do atmosfery. Omawianie tego zagadnienia rozpoczęła dyskusja w gronie Członków Komisji z udziałem przedstawiciela Departamentu Ochrony

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbędzie się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”. Tematyka pierwszego dnia szkolenia dotyczyć będzie tematu emisji gazów lub pyłów do atmosfery. Z kolei drugi dzień szkolenia poświęcony będzie najważniejszym aspektom i najnowszym zmianom

  Jesteśmy po kolejnym posiedzeniu Komisji Ekologii. Tym razem zajęliśmy się tematem: klasyfikowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: – p. Anna Sopel – p. Małgorzata Koczar – p. Magdalena Drąg-Śmigalska. Przedstawiciele RDOŚ

Miejsce: obiekt konferencyjny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, sala 101, I piętro

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content