Szkolenie „Sprawozdanie finansowe za 2022 r. / Wpływ zmian w KSH na funkcjonowanie spółek” – 15 maja

15 maja br. (poniedziałek) odbędzie się szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe za 2022 rok – analiza, współpraca z biegłym rewidentem oraz wpływ zmian w KSH na funkcjonowanie spółek”

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w godz. 10.00-15.00. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli urzędów gmin i starostw powiatowych, zajmujących się kwestiami nadzoru właścicielskiego.

 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

BLOK 1 – Najważniejsze zmiany w KSH

  1. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej
  2. Roczne sprawozdanie rady nadzorczej (w tym dla S.A. ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego)
  3. Raportowanie (stałe i ad hoc) zarządu S.A. na rzecz rady nadzorcze

 

BLOK 2 – Analiza finansowa

  1. Analiza danych w sprawozdaniu finansowym
  2. Analiza wyników finansowych na przykładzie wskaźników
  3. Sprawozdanie z działalności jednostki – analiza
  4. Analiza sprawozdania finansowego spółki komunalnej na przykładach (case study)

 

Szkolenie poprowadzi p. Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj, w terminie do 10 maja br. (środa). Udział w szkoleniu dla przedstawicieli jst członkowskich Związku jest nieodpłatny. Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Olga Bargiel-Bizoń, adres e-mail: obargiel@silesia.org.pl, tel. 32 251-10-21.

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content