Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych

Przewodnicząca:
Patrycja Kijas
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miasta Częstochowy
Tel.: 34 37 07 373
e-mail: pkijas@czestochowa.um.gov.pl

Zastępcy Przewodniczącej:
Honorata Przetocka
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miasta Knurów
Tel.: 32 339 22 94
e-mail: honoratap@mail.knurow.eu

Dawid Łabaj
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Tel.: 32 39 39 307
e-mail: dlabaj@piekary.pl

Spotkania odbywają się w pierwszy lub trzeci wtorek miesiąca o godz. 9.30.

Kontakt w Biurze Związku:
Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik – Kierownik ds. prowadzenia analiz i badań porównawczych
współpracy i realizacji przedsięwzięć

Tel.: (32) 25 11 021
e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl

 

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych na swoich posiedzeniach prowadzi działania odnoszące się do analizy zagadnień wynikających z interpretacji przepisów dot. ochrony danych osobowych (w tym RODO) w kontekście problemów związanych z działalnością gmin i powiatów województwa śląskiego.

Celem funkcjonowania Komisji jest dogłębna analiza przypadków (tzw. case study) w zakresie obowiązków wykonywanych przez  Inspektora Ochrony Danych wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych, a także udzielanie konsultacji i wsparcia dla gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w zakresie m.in.: rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, przeprowadzania analiz ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych czy obsługi incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia ich rejestru.
Ochrona danych osobowych to zagadnienie międzyresortowe i interdyscyplinarne, stąd wymaga wielopłaszczyznowej współpracy. Posiedzenia Komisji stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń między urzędnikami zajmującymi się tematyką ochrony danych osobowych w gminach i powiatach członkowskich Związku.