Standardy Dostępności w Samorządzie

Śląski Związek Gmin i Powiatów, wraz z partnerami projektu „Dostępny Samorząd 2.0” (tj. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – liderem projektu, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego), prowadzą prace nad dokumentem Standardy Dostępności w Samorządzie. Dokument ten będzie w kompleksowy sposób przedstawiać wymagania oraz ustawowe obowiązki nałożone na stronę samorządową, które mają na celu uczynienie przestrzeni miejskich oraz usług publicznych dostępnymi dla wszystkich.

W dalszych krokach przewidziana jest ścieżka, w ramach której odbędą się szkolenia i doradztwo dla samorządów, a na zakończenie będzie możliwość ubiegania się o wsparcie grantowe w wysokości od 200 do 400 tys. zł na realizację przedsięwzięć zapewnienia dostępności usług świadczonych przez JST.

W projekcie przewidziane są również szkolenia online dla koordynatorów dostępności,  obejmujące zagadnienia dot. m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowania planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności. Uzupełnieniem procesu szkoleniowego będą webinaria tematyczne zgodne ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami, wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.

Na chwilę obecną, przewidywany termin rozpoczęcia naboru samorządów do projektu to maj/czerwiec 2024 r. (termin ten może ulec zmianie). O wszelkich zmianach oraz istotnych terminach będziemy informować na naszej stronie internetowej www.silesia.org.pl/dostepny-samorzad-2-0/ .

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content