Spotkanie Zespołu roboczego ds. projektu nowej definicji legalnej budowli.

W dniu 19 lutego 2024 r. w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. przygotowania projektu nowej definicji legalnej budowli na potrzeby określenia przedmiotu podatku od nieruchomości w związku z wyrokiem TK z 4 lipca 2023 r., funkcjonującego w ramach struktur Związku.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu propozycji zmian dot. nowej definicji budowli, uwzględniających również rozszerzenie katalogu obiektów zaliczonych do budowli podlegających opodatkowaniu.

W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Wydziału Podatków Samorządowych i Podatku od Sprzedaży Detalicznej Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów: p. Iwona Podedworna oraz p. Mateusz Kwiek oraz Przedstawiciel Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach: p. dr Dawid Gregorczyk.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content