Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK w dn. 25-26 kwietnia 2023 r. w Goczałkowicach-Zdroju

W dniach 25-26 kwietnia 2023 r. na obszarze LGD Ziemia Pszczyńska odbyło się – w ramach funkcjonującej przy Związku Sieci SILESIAN LEADER NETWORK – spotkanie przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego. Spotkanie to odbyło się w ramach cyklicznych spotkań Sieci, każdorazowo organizowanych na terenie innej śląskiej LGD.

Pierwszego dnia wydarzenia, w gronie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w tym p. Grzegorza Boskiego, Członka Zarządu) – odbyła się dyskusja w sprawie opracowywania nowych strategii rozwoju lokalnego. Dwufunduszowy rozdział środków w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 stanowi wyzwanie zarówno dla LGD-ów, jak i dla Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkania przedstawicieli LGD z międzywydziałowym zespołem ds. RLKS (powołanym przy UMWŚ w grudniu 2022 r.) pozwalają na wzajemne uczenie się specyfiki funduszu rolnego i społecznego oraz nowych wymogów i obowiązków z tym związanych. Dyskusja i otwartość obu stron będą miały pozytywny wpływ na opracowanie wspólnych procedur przy wprowadzaniu pełnego instrumentu RLKS w województwie śląskim.

Drugiego dnia odbyły się wizyty studyjne u beneficjentów LGD Ziemia Pszczyńska, podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi pomysłami i ofertami związanymi z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tj.:

  • wizyta w Ośrodku Szkolenia i rehabilitacji psów – WHITE DOG w Suszcu gdzie gospodarze ośrodka pokazali zaplecze oraz zakres usług ośrodka (jest to dwukrotny beneficjent działania rozwoju działalności gospodarczej PROW 2014-2020),
  • wizyta w Kinie Plenerowym w Suszcu oraz sensorycznym placu zabaw, zlokalizowanych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu  (obiekty te powstały w ramach projektu współpracy EDU PARK, które zostały realizowane we współpracy z LGD Ziemia Bielska),
  • wizyta w studio Pilates Holica w Łące – gdzie świadczone są usługi/ćwiczenia prozdrowotne przy wykorzystaniu sprzętów typu reformer, cadillac czy krzesło (właścicielka firmy to beneficjentka podejmowania działalności gospodarczej, a obecnie finalizuje także projekt w zakresie rozwijania działalności gospodarczej),
  • wizyta w restauracji Rarytasy i Maszkety – u twórców kulinarnej marki; beneficjenci rozwijania działalności gospodarczej,
  • spotkanie z właścicielką firmy PER-TE – tworzenie i sprzedaż turbanów i opasek na głowę; beneficjentka premii na otwarcie działalności gospodarczej,
  • wizyta w Zameczeku – Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. Na miejscu dyrekcja wraz z osobami zaangażowanymi w realizację projektu ze środków PROW oprowadzili po powstałym z tych funduszy ogrodzie sensorycznym na terenie Ośrodka.

 

Zdjęcia dostępna w zakładce: galeria

Data wydarzenia: 2023-04-26

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content