Spotkanie obszarowe w ramach przedsięwzięcia Benchmarking usług publicznych

W miniony czwartek odbyło się kolejne z cyklu spotkań obszarowych w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” pn. Funkcjonowanie urzędu.

Obszar dotyczący funkcjonowania urzędu analizowany jest w ramach przedsięwzięcia od samego początku jego funkcjonowania (tj. od 2011 roku). W tym roku analiza ekspercka skupiła się przede wszystkim na temacie cyfryzacji usług. Swoje praktyki w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Miasta: Rzeszowa, Bydgoszczy oraz Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Przedstawione rozwiązania pokazały jak istotna jest promocja cyfrowych usług oraz szerokie informowanie o korzyściach jakie przynoszą dla obywateli.

Benchmarking usług publicznych”, to kontynuacja działań benchmarkingowych, jakie Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, a następnie jako przedsięwzięcie własne „Benchmarking-Kontynuacja”). Obecnie  przedsięwzięcie realizowane jest  w grupie 43 jst z terenu całej Polski.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content