Spotkanie nt.: Aktualnych kwestii problemowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

W dniu 21 lutego 2024r., w Katowicach odbyło się spotkanie Pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnych kwestii problemowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

W trakcie wydarzenia zostały omówione następujące kwestie:

  • aktualne problemy z zakresu spraw obronnych wynikających z braku aktów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny,
  • brak regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej
  • propozycje zmian zasad dalszego finansowania zakwaterowania zbiorowego dla obywateli Ukrainy – realizowanego przez gminy.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content