Spotkanie nowej Grupy Roboczej ds. audytu wewnętrznego

Grupa Robocza ds. audytu wewnętrznego

Śląski Związek Gmin i Powiatów aktywnie wspiera prace poszczególnych grup pracowników samorządowych tworząc przestrzeń do ich współpracy w formie komisji, zespołów oraz grup roboczych.

21 czerwca br. odbyło się jedno z takich spotkań, dot. audytu wewnętrznego. Zostało ono zorganizowane w odpowiedzi na wniosek Urzędu Miasta Częstochowy, wskazując na potrzebę utworzenia przy Związku platformy współpracy ww. zakresie

W trakcie spotkania, w którym udział wzięło ponad 40 przedstawicieli urzędów miast, gmin i powiatów, dyskutowano nt. bieżących wyzwań w pracy audytora m.in. często zmieniających się przepisów prawa, kontrolach NIK czy analizie ryzyka.

Śląski Związek Gmin i Powiatów aktywnie wspiera tematy audytu i kontroli zarządczej m.in. poprzez realizację od ponad 12 lat przedsięwzięcia pn.: Benchmarking usług publicznych.  Więcej nt. przedsięwzięcia na stronie www.benchmarking.silesia.org.pl

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content