O funkcjonalnościach platformy e-zamówienia – po spotkaniu

13 stycznia nasz Związek we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zorganizował bezpłatne spotkanie dot. Platformy e-Zamówienia. Jego celem było omówienie funkcjonalności Platformy oraz umożliwienie bezpośredniego skorzystania z testowej wersji Platformy pod okiem ekspertów.

 

Urząd Zamówień Publicznych planuje zamknięcie miniPortalu jako narzędzia do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zastąpienie go Platformą e-Zamówienia oraz modułem do składania ofert i wniosków. Planowane na 1 września 2022 r. zamknięcie miniPortalu zostało odłożone w czasie z uwagi na liczne prośby użytkowników do Urzędu, uzasadniane w głównej mierze tym, że zamawiający nie zdążyli wystarczająco przygotować się do korzystania
z funkcjonalności Platformy. Dlatego UZP od kilku miesięcy organizuje w różnych częściach Polski spotkania szkoleniowe poświęcone tym kwestiom.

Spotkanie było kierowane do pracowników wydziałów/referatów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w gminach i powiatach członkowskich Związku.

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj: Spotkanie na temat Platformy e-zamówienia – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

 

 

Data wydarzenia: 2023-01-13

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content